HARRY WEDEMEIJER      
     BASEBALL STATISTICS     

   ENECO World Port Tournament    
   2 - 12 August 2007, Rotterdam   

       TEAM TOTALS

Chinese Taipei
Team totals after 10 games
================================================================================
Chinese Taipei     G AB  R  H 2B 3B HR RBI SO BB  PCT  PO  A  E
--------------------------------------------------------------------------------
Tsai, Ming-Chue     3 11  1  5  0  0  0  0  3  0  .455  5 11  0
Lin, Yi-Chuan      4 17  4  6  0  0  1  4  4  0  .353  0  2  1
Chan, Chih-Yao     4 12  3  4  1  0  1  1  2  4  .333 10  0  0
Lin, Kun-Sheng     4 12  0  4  0  0  0  2  1  2  .333 25  3  0
Liao, Ying-Chieh    4 15  1  4  1  0  0  2  3  0  .267  3  1  0
Yu, Te-Lung       2  4  1  1  0  0  0  0  1  0  .250  2  1  0
Wang, Chun-Tai     2  5  1  1  0  0  0  1  2  2  .200  0  0  0
Lin, Han        4 13  2  2  0  0  0  0  2  3  .154  6 14  1
Su, Chien-Ming     4 14  0  1  0  0  0  0  6  1  .071 40  2  1
Tang, Chao-Ting     3  2  0  0  0  0  0  0  2  0  .000  0  0  0
Chen, Jui-Mu      2  3  0  0  0  0  0  1  0  0  .000  2  0  0
Hsieh, Ming-Tsung    1  4  0  0  0  0  0  0  3  0  .000  1  1  0
Chu, Yuan-Chin     3  7  0  0  0  0  0  0  4  0  .000  1  0  0
Kuo, Chien-Yu      4 12  1  0  0  0  0  1  4  2  .000  7  0  0
Lin, Ko-Chien      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  1  0  0
Cheng, Kai-Wen     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  3  0
Wang, Ching-Ming    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  1  2  0
Lo, Chia-Jen      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Tang, Chia-Chun     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  1  0
Hsu, Ming-Chieh     2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  1  0  0
Hsiao, Yu-Chi      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Lee, Chu-Kuan      2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  1  0
Lee, Wei-Hua      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTALS     4 131 14 28  2  0  2 12 37 14  .214 105 42  3
================================================================================
SB  : Lin, Kun-Sheng; Lin, Han; 
CS  : Lin, Kun-Sheng; Liao, Ying-Chieh; 
HBP  : Su, Chien-Ming; Chan, Chih-Yao; Liao, Ying-Chieh; 
GIDP : Chen, Jui-Mu; Lin, Yi-Chuan; Su, Chien-Ming; 
PITCHING RESULTS
================================================================================
Chinese Taipei    G W L S  IP  SO BB  H  R ER HR HB WP BK ERA
--------------------------------------------------------------------------------
Lee, Chu-Kuan     2 0 0 1  5.2  3  1  1  0  0  0  1  0  0 0.00
Tang, Chia-Chun    1 1 0 0  3.1  3  0  3  0  0  0  0  0  0 0.00
Hsu, Ming-Chieh    2 0 0 1  3.1  3  1  1  0  0  0  0  0  0 0.00
Hsiao, Yu-Chi     1 0 0 0  0.1  1  0  0  0  0  0  0  0  0 0.00
Wang, Ching-Ming   1 1 0 0  7.0  6  0  5  1  1  0  0  1  0 1.29
Cheng, Kai-Wen    1 0 1 0  7.1  4  0  5  2  2  1  0  0  0 2.45
Lin, Ko-Chien     1 0 0 0  3.0  1  2  2  1  1  1  0  0  0 3.00
Lo, Chia-Jen     1 0 0 0  3.0  2  1  4  5  3  1  1  0  1 9.00
Lee, Wei-Hua     1 0 1 0  2.0  3  2  3  2  2  0  2  0  0 9.00
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTALS    4 2 2 2 35.0 26  7 24 11  9  3  4  1  1 2.31
================================================================================

      HARRY WEDEMEIJER      
     BASEBALL STATISTICS     

   ENECO World Port Tournament    
   2 - 12 August 2007, Rotterdam   

       TEAM TOTALS

Cuba
Team totals after 10 games
================================================================================
Cuba          G AB  R  H 2B 3B HR RBI SO BB  PCT  PO  A  E
--------------------------------------------------------------------------------
Reutilio Hurtado    3  5  1  3  0  0  0  0  0  0  .600  1  0  0
Alfredo Despaígne    4  7  3  4  0  0  3  6  1  0  .571  1  0  0
Yosvani Peraza     4 14  4  7  0  0  1  6  3  2  .500 16  1  0
Carlos Tabares     4 14  2  7  0  0  0  1  0  1  .500  8  0  0
Alexei Bell       4  8  3  3  1  0  0  3  3  0  .375  4  0  0
José Julio Ruíz     4 14  5  5  1  0  2  3  3  2  .357 38  1  0
Rudy Reyes       4 13  2  4  0  0  0  2  1  0  .308  7 13  0
Donald Duarte      4 15  1  4  0  0  1  2  3  0  .267  1  8  1
Yasser Gómez      4 13  0  3  1  0  0  0  2  1  .231  3  0  0
Hector Olivera     4 16  4  3  1  0  0  1  0  0  .188  9 13  0
Osvaldo Arias      4  8  1  1  0  0  0  1  3  1  .125 11  3  0
Robelquis Videaux    4  4  0  0  0  0  0  0  2  0  .000  0  0  0
Yenier Bello      3  4  0  0  0  0  0  0  2  0  .000  6  1  0
Alexander Ayala     3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  2  2  1
Alberto Bicet      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  4  0
Arley Sánchez      3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Yadel Martí       1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  3  0
Yulieski González    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Vladimir Baños     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Vladimir Pérez     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  1  0  0
Vicyohandri Odelin   2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  1
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTALS     4 135 26 44  4  0  7 25 23  7  .326 108 49  3
================================================================================
SB  : Yosvani Peraza; Rudy Reyes; Carlos Tabares; 
CS  : Yosvani Peraza 2; 
SF  : Alfredo Despaígne; Carlos Tabares; 
SH  : Donald Duarte 2; Rudy Reyes; 
HBP  : Carlos Tabares 2; Alexei Bell; 
GIDP : Donald Duarte; Yasser Gómez; 
DP  : Cuba 7
PITCHING RESULTS
================================================================================
Cuba         G W L S  IP  SO BB  H  R ER HR HB WP BK ERA
--------------------------------------------------------------------------------
Yadel Martí      1 1 0 0  8.0  8  2  4  1  0  0  1  0  0 0.00
Arley Sánchez     3 0 0 1  2.2  1  1  2  1  0  0  0  0  0 0.00
Vladimir Pérez    1 0 0 0  2.0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 0.00
Vicyohandri Odelin  2 0 0 1  0.2  1  0  1  0  0  0  0  0  0 0.00
Vladimir Baños    1 1 0 0  8.1 10  0  4  1  1  0  0  0  0 1.08
Yulieski González   1 1 0 0  7.1  9  3  6  2  2  1  1  0  2 2.45
Alberto Bicet     1 1 0 0  7.0  2  2  7  3  3  0  0  0  0 3.86
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTALS    4 4 0 2 36.0 33  8 24  8  6  1  2  0  2 1.50
================================================================================

      HARRY WEDEMEIJER      
     BASEBALL STATISTICS     

   ENECO World Port Tournament    
   2 - 12 August 2007, Rotterdam   

       TEAM TOTALS

Japan
Team totals after 10 games
================================================================================
Japan          G AB  R  H 2B 3B HR RBI SO BB  PCT  PO  A  E
--------------------------------------------------------------------------------
Ryo Hijirisawa     4 14  1  4  2  0  0  1  1  2  .286  7  0  0
Masumi Okayama     4 11  1  3  0  0  1  3  2  2  .273  0  0  0
Koji Sakakibara     4 16  1  4  2  0  0  2  4  0  .250  7  8  0
Takahiro Iwamoto    4 15  2  3  0  0  0  0  2  0  .200 13  1  2
Syota Oono       4  5  0  1  1  0  0  0  0  0  .200 13  1  0
Akinori Yamada     4 12  1  2  0  0  0  0  0  1  .167  5  4  0
Ikuhiro Kiyota     4 14  0  2  1  0  0  0  5  0  .143 15  1  0
Tsuyoshi Takashima   4  8  1  1  1  0  0  0  2  0  .125  2  5  0
Toshiyuki Fujita    3  8  0  1  0  0  0  0  2  0  .125  4  4  0
Syota Koike       1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  .000  6  0  0
Masafumi Seki      3  2  0  0  0  0  0  0  1  0  .000  2  0  0
Syoto Yamada      3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 10  1  0
Yuki Shimono      2  2  0  0  0  0  0  0  0  1  .000  3  0  0
Tsuyoshi Umaba     3  4  0  0  0  0  0  1  0  1  .000  4  4  0
Ryoji Nakata      4  8  0  0  0  0  0  0  1  0  .000 16  1  0
Kyohei Tsuchimoto    2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  1  0
Yusuke Iwamoto     2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  1  4  0
Ken Togame       2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Tomoyuki Kaida     2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  1  0
Syota Kawarai      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  1  0
Hiroshi Takahashi    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Syohei Mitsumori    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Kenji Kobayashi     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Robert Booth      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTALS     4 123  7 21  7  0  1  7 21  7  .171 108 37  2
================================================================================
SB  : Akinori Yamada; 
SF  : Tsuyoshi Umaba; 
SH  : Tsuyoshi Takashima 2; Syota Oono; 
HBP  : Tsuyoshi Takashima; 
GIDP : Masumi Okayama; Masafumi Seki; 
DP  : Japan 2
PITCHING RESULTS
================================================================================
Japan         G W L S  IP  SO BB  H  R ER HR HB WP BK ERA
--------------------------------------------------------------------------------
Kyohei Tsuchimoto   2 0 0 0  5.0  7  3  1  0  0  0  0  0  0 0.00
Robert Booth     1 0 0 0  1.0  1  0  2  0  0  0  0  0  0 0.00
Ken Togame      2 0 1 0  7.2  5  0  5  1  1  0  2  1  1 1.17
Yusuke Iwamoto    2 0 1 0 10.0  4  4  5  4  4  0  1  0  0 3.60
Kenji Kobayashi    1 0 1 0  5.0  5  2  2  2  2  2  0  0  0 3.60
Hiroshi Takahashi   1 0 0 0  2.0  0  0  1  1  1  1  0  0  0 4.50
Tomoyuki Kaida    2 0 0 0  3.0  2  2  7  3  3  0  0  0  0 9.00
Syota Kawarai     1 0 1 0  2.0  1  0  5  5  5  1  0  0  0 22.50
Syohei Mitsumori   1 0 0 0  0.1  0  0  2  3  3  1  1  0  0 81.00
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTALS    4 0 4 0 36.0 25 11 30 19 19  5  4  1  1 4.75
================================================================================

      HARRY WEDEMEIJER      
     BASEBALL STATISTICS     

   ENECO World Port Tournament    
   2 - 12 August 2007, Rotterdam   

       TEAM TOTALS

Netherlands
Team totals after 10 games
================================================================================
Netherlands       G AB  R  H 2B 3B HR RBI SO BB  PCT  PO  A  E
--------------------------------------------------------------------------------
Tjerk Smeets      1  3  0  1  0  0  0  1  2  0  .333  3  2  0
Vince Rooi       2  3  0  1  0  0  0  0  1  0  .333 11  1  0
Percy Isenia      3 10  1  3  1  0  0  2  2  0  .300 25  1  0
Raily Legito      4 18  1  5  1  0  0  0  4  0  .278  3 11  0
Roel Koolen       4 11  0  3  0  0  0  0  3  0  .273 13 11  0
Michael Duursma     3  8  1  2  0  0  0  0  1  3  .250  7 12  0
Bryan Engelhardt    3  8  0  2  2  0  0  1  3  1  .250  4  0  1
Harvey Monte      4 17  1  4  0  0  1  2  2  0  .235  5  0  1
Dirk van 't Klooster  4 14  2  3  0  0  0  0  1  1  .214  6  1  0
Sidney de Jong     4 10  1  2  0  0  0  1  3  2  .200 17  1  0
Ivanon Coffie      4 12  2  2  1  0  0  1  4  3  .167  2  3  0
Martijn Meeuwis     2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0
Danny Rombley      3 12  0  0  0  0  0  0  3  0  .000  7  0  0
Nick Stuifbergen    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Diegomar Markwell    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  1  1  0
Michiel van Kampen   2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Duko Jansen       1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Dave Draijer      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Rob Cordemans      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  1  0
Leon Boyd        1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  3  0
David Bergman      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  1  3  0
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTALS     4 127  9 28  5  0  1  8 29 10  .220 105 51  2
================================================================================
SB  : Ivanon Coffie; 
CS  : Sidney de Jong; Dirk van 't Klooster; 
SF  : Percy Isenia; 
HBP  : Ivanon Coffie 2; Michael Duursma 2; Percy Isenia; 
   : Roel Koolen; Dirk van 't Klooster; 
GIDP : Percy Isenia; Roel Koolen; Raily Legito; Bryan Engelhardt; 
   : Danny Rombley; 
DP  : Netherlands 7
PITCHING RESULTS
================================================================================
Netherlands      G W L S  IP  SO BB  H  R ER HR HB WP BK ERA
--------------------------------------------------------------------------------
Leon Boyd       1 1 0 0  6.0  6  3  2  0  0  0  2  0  0 0.00
Duko Jansen      1 0 0 0  3.2  2  3  3  0  0  0  1  1  0 0.00
Michiel van Kampen  2 0 0 2  3.1  2  0  1  0  0  0  0  1  0 0.00
Dave Draijer     1 0 0 0  1.0  2  2  3  0  0  0  0  0  0 0.00
David Bergman     1 1 0 0  7.2  2  2  5  3  3  1  0  0  0 3.52
Rob Cordemans     1 0 1 0  5.1  0  2 11  5  4  1  1  0  0 6.75
Diegomar Markwell   1 0 1 0  5.1  2  2 10  6  5  1  2  0  0 8.44
Nick Stuifbergen   1 0 0 0  2.2  2  1  6  5  5  0  1  0  0 16.88
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTALS    4 2 2 2 35.0 18 15 41 19 17  3  7  2  0 4.37
================================================================================

      HARRY WEDEMEIJER      
     BASEBALL STATISTICS     

   ENECO World Port Tournament    
   2 - 12 August 2007, Rotterdam   

       TEAM TOTALS

USA
Team totals after 10 games
================================================================================
USA           G AB  R  H 2B 3B HR RBI SO BB  PCT  PO  A  E
--------------------------------------------------------------------------------
Jordan Danks      4 14  3  6  0  0  0  1  5  4  .429  9  0  0
Pedro Alvarez      4 15  3  5  1  0  3  6  3  1  .333  0 10  1
Ryan Flaherty      4 10  1  3  1  0  0  0  2  0  .300  8  3  0
Tommy Medica      3 11  1  3  0  0  0  2  0  1  .273 17  1  0
Danny Espinosa     3  8  0  2  0  0  0  1  2  0  .250  2  6  1
Roger Kieschnick    4 13  2  3  0  0  0  2  2  0  .231  5  0  0
Justin Smoak      4 13  3  3  2  0  0  2  4  1  .231  0  0  0
Jordy Mercer      4 13  3  3  0  0  0  0  4  1  .231  4  9  0
Logan Forsythe     3  9  2  2  0  0  0  2  0  1  .222  4  6  0
Brett Wallace      3 12  0  1  0  0  0  0  0  0  .083 29  3  0
Josh Romanski      2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  .000  0  0  0
Jeremy Hamilton     4  4  1  0  0  0  0  0  0  1  .000  5  0  0
Petey Paramore     2  6  0  0  0  0  0  0  2  1  .000 16  0  1
Scott Gorgen      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  1
Mike Minor       1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Brett Hunter      2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Joe Kelly        2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Tyson Ross       1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  2  1  0
Seth Frankoff      1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  0  0  0
Ryan Berry       1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -.---  1  3  1
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTALS     4 130 19 31  4  0  3 16 25 11  .238 102 42  5
================================================================================
SH  : Roger Kieschnick; Tommy Medica; Josh Romanski; 
HBP  : Logan Forsythe 2; Pedro Alvarez; Jordy Mercer; 
   : Brett Wallace; 
GIDP : Logan Forsythe; Tommy Medica; Justin Smoak; 
   : Brett Wallace; 
DP  : USA 3
PITCHING RESULTS
================================================================================
USA          G W L S  IP  SO BB  H  R ER HR HB WP BK ERA
--------------------------------------------------------------------------------
Ryan Berry      1 0 0 0  7.2  4  3  3  0  0  0  1  1  0 0.00
Tyson Ross      1 1 0 0  7.0  4  0  8  0  0  0  0  0  0 0.00
Brett Hunter     2 1 0 0  3.2  6  1  1  0  0  0  0  0  0 0.00
Jordy Mercer     1 0 0 0  1.0  2  0  1  0  0  0  0  1  0 0.00
Scott Gorgen     1 0 1 0  6.0 10  0  6  3  1  1  0  0  0 1.50
Mike Minor      1 0 0 0  4.0  3  0  4  2  2  0  1  0  0 4.50
Joe Kelly       2 0 0 0  2.0  2  2  2  3  3  0  0  0  0 13.50
Josh Romanski     1 0 0 0  2.0  2  0  5  5  5  1  0  0  0 22.50
Seth Frankoff     1 0 1 0  0.2  0  2  3  5  4  0  0  0  0 54.00
--------------------------------------------------------------------------------
    TOTALS    4 2 2 0 34.0 33  8 33 18 15  2  2  2  0 3.97
================================================================================